Apycom jQuery Menus

Közérdekű adatok

1.Szervezeti, személyzeti adatok

1.1.Kapcsolat, szervezet, vezetők

-elérhetőségi adatok

-szervezeti struktúra

-a szerv vezetői

1.2.A felügyelt költségvetési szervek

-Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal

-Városlődi Német Nemzetiségi Óvoda

 

1.3. Gazdálkodó szervezetek

-Az önkormányzat tulajdonában nincs gazdálkodó szervezet.

 

1.4. Közalapítványok

 

1.5. Lapok

 

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek

 

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

-a szerv alaptevékenysége, feladat és hatásköre

-a hatósági ügyek intézésével kapcsolatos adatok

-a közszolgáltatások

    a temetők fenntartásáról és a temetkezés rendjéről szóló rendelet

    települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendelet

   a nem közművel összegyűjtöttt háztartási szennyvíz begyűjtésére

   vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól

-a szerv nyilvántartásai

-nyilvános kiadványok

-döntéshozatal, ülések

2009. évi ülések jegyzőkönyvei

2010. évi ülések jegyzőkönyvei

2011. évi ülések jegyzőkönyvei

2012. évi ülések jegyzőkönyvei

2013. évi ülések jegyzőkönyvei

2014. évi ülések jegyzőkönyvei

 

-a szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

2009. évi határozatok

2010. évi határozatok

2011. évi határozatok

2012. évi határozatok

2013. évi határozatok

2014. évi határozatok

 

-Pályázatok

-Közérdekű adatok igénylése

-Közzétételi listák

 Az önkormányzatoknak különös és egyedi közzétételi listája nincsen.

 

3. Gazdálkodási adatok

3.1.Működés törvényessége, ellenőrzések

-vizsgálatok, ellenőrzések listája

-Az Állami Számvebvőszék ellenőrzései

-Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

2009. évi vagyongazdálkodással lapcsoaltos szabályszerűségi ellenőrzési jelentés

2010. évi utóellenőrzés

2010. évi készpénzforgalom és pénzkezelés rendjének ellenőrzése

- A működés eredményessége, teljesítmény

- működési statisztika

 

3.2.Költségvetések, beszámolók

-éves költségvetések

2009.évi költségvetési rendelet

2010.évi költségvetési rendelet

2011.évi költségvetési rendelet

2012.évi költségvetési rendelet

2013.évi költségvetési rendelet

2014.évi költségvetési rendelet

-számviteli beszámolók

2009.évről szóló költségvetési beszámoló

2010.évről szóló költségvetési beszámoló

2011.évről szóló költségvetési beszámoló

2012.évről szóló költségvetési beszámoló

2013.évről szóló költségvetési beszámoló

-a költségvetés végrehajtása

 

3.3.Működés

-A foglalkoztatottak

-Támogatások

2009.évi támogatások

2010.évi támogatások

2011.évi támogatások

2012.évi támogatások

2013.évi támogatások

2014.évi támogatások

 

-Szerződések

2009-ben

2010-ben

2011-ben

2012-ben

2013-ban

2014-ben

 

-Koncessziók

-Egyéb kifizetések


Polgármester:
Straub Dávid

Alpolgármester:

Kiszlinger Szabolcs


Képviselők:
Fuchs Andrásné
Horváth Attila
Springmann Mihály


Jegyző:
Dr. Ádám Renáta


Előadó:
Kiszlingerné Vass Kinga

Falugondnok:
Fuchs Andrásné

Könyvtáros:
Springmann Mihályné

Karbantartó:
Prepszl ZoltánNyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységről

Nyilvántartás a működési engedéllyel rendelkező üzletekről


Nyilvántartás a szolgáltatókról, amelyek tekintetében a szolgáltatási tevékenység folytatása jogerősen megtiltott


Nyilvántartás a kereskedelmi szálláshelyekről

Nyilvántartás a nem kereskedelmi szálláshelyekről


Nyilvántartás a telephelyekről


Nyilvántartás a vásárról, piacról és annak fenntartójáról


Nyilvántartás a bevásárlóközpontokról


Nyilvántartás a helyi termelői piacról